Creative social problem solving in refugee and immigrant youth integration |P2

Untitled Document

IYACA(Uluslararası Gençlik AKtiviteleri Merkezi Derneği)  ortağı olduğu “Creative social problem solving in refugee and immigrant youth integration”  (Mülteci ve göçmenlerin entegrasyonunda, yaratıcı sosyal problem çözme) isimli eğitim kursu projesi 23-29 Eylül 2019 Litvanya’nın Vilnus şehrinde gerçekleştirlecektir. Türkiye, Litvanya, Ermenistan, Yunanistan ve İtalya ’dan toplam 24 genç projede yer alacaktır. IYACA adına 4 gençlik çalışanı katılacaktır.

Projenin temel amacı, mülteci ve göçmen gençlerin entegrasyon sürecinde çalışan veya çalışmak isteyen gençlik çalışanlarının sosyal problemleri çözmede bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmektir.  

Projenin Hedefleri;

 • Gençlik çalışanlarının Yaratıcı Sanat Teknikleri konusunda bilgi bceri ve yeteneklerini gelirştirmek  
 • Genç mülteci ve göçmenlerin sosyal sorunlarını teorik ve pratik yollarla çözüm bulmak,
 • Gençlik çalışanlarının kültürlerarası yeterliliklerini geliştirmek,
 • Mülteci ve göçmen gençlik entegrasyonu alanında Yaratıcı Sanat Teknikleri ile çalışan uluslararası kuruluşlar ağı oluşturmak.
 • Eğitim sırasında, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve cinsiyet eşitliğin geçerli olduğu bir toplum için ortak olan bu değerleri teşvik etmek

Katılımcılar yaygın ve sargın öğrenme metotların kullanıldığı projenin sonunda YOUTHPASS sertifikası alacaktır. Bu sertifika katılımcının kariyer planlamasına etki edebilecek önemli bir kazanımdır.

Proje Social – Educational Initiatives Centre PLUS isimli kurumun ev sahipliğinde (kordinatör) Vilnus şehrinde gerçekleştirilecek. 

Yolculuk, vize, konaklama ve yemekler koordinatör kurum tarafından proje bütçesinden karşılanmaktadır. Proje kapsamında, seyahat sağlık sigortası, pasaport, vize başvurusu için bir şehirden başka bir şehre yapılan seyahat / konaklama vb.. masraflar katılımcının sorumluluğunda olup, proje bütçesinden karşılanmamaktadır.

Untitled Document

Projeye aşağıdaki koşulları sağlayan veya kabul eden  gençler başvuru yapabilirler. Lütfen bu koşulları sağlamıyor veya kabul etmiyorsanız başvuru formunu doldurmayınız!!! Ailenizden, Sevgilinizden veya bir kurumdan izin almak gibi bir sorumluluğunuz varsa, önce izinlerinizi alıp sonrasında başvuru yapınız.

 • 18-35 yaş aralığında olmak
 • Proje konusuna ilgi duyan,
 • Eğitim kursu projesini ingilizce takip edebilecek düzeyde ingilizcesi olan,
 • Projeyi bir tatil veya seyahat fırsatı olarak görmeyen
 • Proje sonunda blog/film, rapor hazırlamayı kabul eden
 • Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştıracak 
 • Faaliyetlere tam katılım sağlayabilecek
 • Seyahat engeli olmamak
 • Açık fikirli, yeniliklere, paylaşıma ve öğrenmeye açık olmak
 • IYACA ile katılım/öğrenme sözleşmesi imzalmayı kabul etmek
 • Proje öncesi faaliyetlere yönelik(kültürel gece, organizasyon tanıtımı ve araştırma) hazırlıklar yapmayı kabul etmek
 • Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Coğrafi ve Eğitimsel sebeplerle dezavantajlı olmak tercih/öncelik sebebi olabilir.
Yolculuk ve vize masrafları, projeden Erasmus+ kuralları doğrultusunda ödenmektedir. Yolculuk biletleri projeye giden tüm katılımcılarla bilirkte IYACA tarafından belirlenen plan doğrultusunda alınır. Katılımcı projeye giderken tüm seyahat masraflarını yapması gerekmektedir. Katılımcı vize, uçak, otobüs ve tren biletlerine ait faturaların asıllarını, uçak biniş kartlarının gidiş - dönüş tamamını Ev Sahibi Kurum veya IYACA’ya teslim etmek zorundadır. Katılımcı yolculuk evraklarını eksisksiz olarak teslim etmesi durumunda yolculuk ve vize masrafları proje kapsamında iadesini alır. Ancak katılımcı kaybettiği evrakların ödemesini alamaz. Özellikle uçak biniş kartını (boarding card) kaybeden katılımcı uçak biletinin ödemesini alamaz. Eğer katılımcı faliyetlere tam olarak katılmaz ise koordinatör kurum katılımcının yolculuk ödemesini yapmama veya projeden tamamen çıkarma hakkı bulunmaktadır. Yolculuk ve Vize masrafları ödemesi, genellikle projeden 1 ay sonra yapılmaktadır. Bazen bu süre 3 ay sürebilmektedir. Bu sebeple IYACA ortak olduğu proje kapsamında gönderdiği katılımcıların yolculuk ve vzie ödemesinin gecikmesinden sorumlu değildir. Vize başvurusu için gerekli evraklar gidilecek ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Vize başvurusu katılımcı tarafından yapılır. Katılımcı vize evraklarının neler olduğunu araştıma ve hazırlamakla yükümlüdür. IYACA projeye göndereceği katılımcıya vizesinin onaylanması konusunda garanti vermez, bu tamamen konsolosluğun insiyatifisndedir.
Projede aktif olarak yer alabilecek, kendini geliştirmek isteyen, farklı toplumlardan gençlerle bilgi, beceri ve yeteneklerini paylaşmak ve öğrenmek isteyen gençler aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvurusnu yapabilirler. Başvuru sonuçları tüm katılımcılara mail yoluyla bildirilir. Son başvuru tarihi: 01.08.2019 saat 17.00’dır. Başvuru aşamasında bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen info@iyaca.org mail adresine mail atınız.