CoE - Avrupa Konseyi

21 Şubat 2021, Comments 0

Demokrasi için Gençlik Programı (Youth for Democracy Programme)
Avrupa Konseyi "Demokrasi için Gençlik" programı 2020-2021 çerçevesinde başlatılarak, Avrupa Konseyi'nin "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi" şartının (charter) uygulanmasına yönelik ulusal veya bölgesel projeleri desteklemeyi ve / veya eş finansman sağlamayı amaçlamaktadır.

İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı, insan hakları eğitiminin gençlik çalışmaları ve gençlik politikasının ana akımına dahil edilmesini teşvik eder. Program, resmi olmayan öğrenim yoluyla insan hakları eğitimi için ana kavramsal ve pratik kaynak olarak gençlerle insan hakları eğitimi kılavuzu Compass etrafında inşa edilmiştir. Ayrıca Compasito, çocuklar için insan hakları eğitimi kılavuzunun eğitim kaynağı olarak kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Gençlerin ve gençlik örgütlerinin haklarına erişmelerine destek olmak ve insan hakları ve vatandaşlık eğitimini savunmak amacıyla Avrupa Konseyi (Council of Europe - CoE) Gençlik Birimi tarafından projeler finanse edilmektedir.

Avrupa Konseyinin hibeleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

"Pusula ile İnsan Haklarını Keşfetmek" (Discovering Human Right through Compass)

Avrupa Konseyi’nin "Demokrasi için Gençlik" programı 2020-2021 çerçevesinde NTC-79-TR referans numarası ile kabul edilen projemizle ulusal düzeyde insan hakları eğitim projemizi gerçekleştireceğiz.

Projenin Adı: "Pusula ile İnsan Haklarını Keşfetmek" (Discovering Human Right through Compass)
Proje Uygulama dönemi (Başlangıç tarihi): 30/07/2021
Eğitim kursu (başlangıç tarihi): 27/09/2021
Eğitim kursu (bitiş tarihi): 02/10/2021
Proje Uygulama dönemi (Bitiş tarihi): 30/10/2021
Eğitim Kursu Süresi: 5 gece, 6 gün
Eğitim Kursu Çalışma dili: Türkçe
Proje Uygulama Yeri: Ankara
Katılımcı Sayısı: Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 25 genç

Projenin amacı, Pusula (compass) ve Pusulacık (compasito) kaynaklarıyla gençlerin insan hakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir. Eğitim kursu, gençlik çalışanları, liderler, hakları savunuculuğu yapan kişilere yöneliktir. Türkiye'den 25 gençlik çalışanı, Avrupa Konseyinin Pusula ve Pusulacık kaynaklarının ışığında yaygın eğitim temelli eğitim alacaktır.

Projemizin hedefleri şunlardır:
*Katılımcıların insan hakları kavramına ilişkin anlayış ve bilgilerini geliştirmek.
*Gençlerin İnsan Hakları (değerler, ilkeler, çalışma örnekleri), İnsan Hakları Eğitimi (yöntemler ve sonuçlar) ve Kadın hakları gibi konularda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak.
*Gençlerin İnsan Hakları konusunda proaktif tutumlar oluşturmalarına imkan sağlamak.
*Gençlerin İnsan Hakları temasında “compass” ve “compasito” kaynaklarıyla yaygın eğitimde pratik yeterliliklerini geliştirmek.
*Katılımcıları insan hakları savunuculuğunu desteklemek için ilgili mekanizma ve araçlarla tanıştırmak.
*Pusula ve Pusulacık isimli Avrupa Konseyi kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasına katı sağlamak
*İnsan hakları eğitimi konusunda gençlik çalışanları ve eğitmenler arasında ağ kurmak.

  1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - IYACA
  2. Türkiye Gençlik Birliği Derneği - TGBDER
  3. Gençlik Servisleri Merkezi Derneği – GSM

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.