Politika Reformu

6 Temmuz 2019, Comments 0
Untitled Document

Projemiz gençlik programı kapsamında gençlerin politika reformlarına katılımını içermektedir. Projemiz Yunanistan Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir. Proje yerel, ulusal ve uluslararası toplantılarla hak temelli çalışmaları/faaliyetleri içermektedir. 

Projenin Adı:  WOMEN Women Marching Equal - Network
Proje Tarihi: 01/10/2013 - 30/01/2015
Proje Yerleri: Atina, Sofya, Zagrep, Bükreş, Kayseri
Proje Ortak Ülkeler; Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Türkiye ve Yunanistan

Untitled Document

Temel hedefimiz, durumu yerel, ulusal, Avrupa ve küresel düzeyde göstererek ve politika alanında cinsiyet eşitliğini teşvik eden çözümler ve iyi uygulamalar önererek kadınların siyasete katılımını teşvik etmek. Projenin ana odak noktası 10 KADIN dergisinin oluşturulması ve dağıtılmasıydı; çeşitli aktiviteler şunları içeriyordu:

  • *Bibliyografik web araştırması yapmak.
  • *Anketler düzenlemek.
  • *Yerel toplantılarla röportajlar yapmak.
  • *Atina'da katılımcılara fikirlerini, deneyimlerini ve kültürlerini paylaşma fırsatı veren uluslararası bir toplantı ayarlamak.
  • *Daha fazla kadını siyasete aktif olarak katılmalarını sağlamak.
  • *Deneyimler ve iyi uygulamalar alışverişinde bulunmak.
  • *Kadınların kendi yollarında karşılaştıkları engeller ve toplumsal cinsiyet dengesini nasıl geliştirebilecekleri ve nihayetinde farkındalığı nasıl artırabilecekleri konusunda merkezi karar vericilere bir öneri hazırlamak.

1.Uluslararası Genclık Aktiviteleri Merkezi Derneği – TÜRKİYE
2.NGO Civis Plus – YUNANİSTAN
3.Initiatives for Civil Society – BULGARİSTAN
4.Drustvo Za Promicanje Kulture Zivljenja Zvono Uz Kupu – HIRVATİSTAN
5.Support for Youth Development Association – ROMANYA

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.