Erasmus+ Virtual Exchange

31 Mayıs 2020, Yorumlar 0

ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE - ERASMUS+ SANAL DEĞİŞİM PROGRAMI

Erasmus Plus Virtual Exchange Programı 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan yenilikçi bir pilot değişim uygulamasıdır.

Programın temel amacı mümkün olduğunca çok gencin kültürlerarası öğrenme deneyimi elde etmesini çevrimiçi tabanlı bir sistem üzerinden sağlamaktır. Proje fiziksel değişim programlarının bir tamamlayıcısı olarak Erasmus Plus Programının genişletilmesini amaçlamaktadır.

Farklı değişim modelleri farklı sürelerde sunulabilir. Bazı modeller tek bir oturum sürerken bazıları on hafta sürebilir. Gençler katıldıkları değişim türüne göre hangi temaya odaklanmak istediklerine karar verebilir. Bu nedenle etkinlikler öğrenen merkezlidir.

Program hakkında detaylı bilgi için; http://www.iyaca.org/erasmus-virtual/ sayfasını ziyaret ediniz.

Virtual Exchange on Advocacy

Projemiz Anna Lindh Vakfı iş birliği ile Erasmus+ Virtual Exchange Programı kapsamında savunuculuk temasında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası online eğitim, değişim ve toplantıları içermektedir.

Projenin amacı gençler arasındaki karşılıklı anlayışı ve diyaloğu geliştirmek ve gençlerin beceri gelişimini desteklemektir. Program gençleri günümüzün küreselleşen dünyasında başarılı olmaları için gereken eleştirel düşünme, kültürlerarası iletişim, empati, medya ve dijital okuryazarlık gibi becerilerle donatmaktadır.

Toplamda 120 kişinin katılacağı programın tüm faaliyetler çevrim içi olarak düzenlenecektir. Proje 30 Mayıs 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 7 farklı grupla gerçekleşecektir.

Proje faaliyetlerinin hedef kitlesi 18-30 yaş arasındaki gençler ve gençlik çalışanları ve gençlik liderleridir. Programa her genç veya lider 1 defa katılma hakkı vardır.

Proje sonunda katılımcıların “E-Katılımını” tanıma aracı olarak, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan ve tüm değişim projelerinde geçerli olacak bir rozet(sertifika)verilecek.
Projemiz; Anna Lindh Vakfı koordinasyonunda Erasmus+ Virtual Exchange programı kapsamında finanse edilmektedir.

Projedeki faaliyetler 4 farklı adımdan oluşan çevrim içi ulusal ve uluslararası tartışma faaliyetleridir.
1. Adım takım liderleri eğitimidir. Bu eğitimde münazarayı yapacak takımların oluşturulması ve münazaranın gerçekleşmesi için Erasmus Plus Virtual Exchange ekibi tarafından çevrim içi bir eğitim gerçekleştirilir.
2. Adım takım liderlerinin yerel eğitimler düzenleyerek takımını oluşturmasıdır. Bu eğitimlerde münazaranın konusu da belirlenir.
3. Adım çevrim içi münazaranın gerçekleşmesidir. Farklı veya aynı ülkeden iki takım daha önce belirledikleri bir konu üzerine liderlerin yönetiminde görüş alışverişi yaparlar.
4. Adım münazara sonrası diyalog oturumudur. Bu oturumda takımlar birbirlerini ve süreci değerlendirir. İş birlikleri ve yeni iletişim ağları kurulur.

Projede, toplam 7 farklı grup yer alacak. Yerel toplantılarda 20 katılımcı, uluslararası toplantılarda seçilecek her grup için 1 lider, 6 katılımcı ve 2 gözlemci çevrimiçi toplantılara katılacak. Projenin yerel(ulusal) ve uluslararası tüm aşamaları çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Faaliyet Programı;
1. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 30 Mayıs 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 7 Haziran 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 12 Haziran 2020 - 4 saat(10.00 -14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 19 Haziran 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

2. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 27 Haziran 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 03 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 11 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 25 Temmuz 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

3. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 27 Haziran 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 04 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 17 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 24 Temmuz 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

4. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 27 Haziran 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 05 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 18 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 25 Temmuz 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

5. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi: 19 Eylül 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 26 Eylül 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 03 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 17 Ekim 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

6. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi: 10 Ekim 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 17 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 24 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 07 Kasım 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

7. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi: 10 Ekim 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 18 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 31 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 07 Kasım 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

Yaz Yarışması Faaliyet Planı (Summer Competition)
Ağustos ayında katılımcılar arasında uluslararası yaz yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın takvimi aşağıdaki gibi olacak içeriği ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

*Takım Liderleri Eğitimi: 01 Ağustos 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 22 Ağustos - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 28 Ağustos 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)

Comments are closed.