Gençlik Değişimi

6 Temmuz 2019, Yorumlar 0
Untitled Document

PROJE HAKKINDA

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2015-1-TR01-KA105-014797 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı:  DEMOKRASİ KÖYÜ - (DEMOCRACY VILLAGE)
Proje Tarihi: 21-28 Kasım 2015
Proje Yeri: Kayseri
Proje Ortak Ülkeler; İspanya, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Türkiye
Katılımcı Sayısı: Her Ülkeden 5 katılımcı +1 grup lideri, toplam 36 genç.

Untitled Document

PROJE AMAÇ VE HEDEFLER

Gençlik değişimi projemizle gençlerin hareketliliğini sağlayarak demokrasi,  demokratik hayata katılım, aktif vatandaşlık ve kültürlerarası diyalog konularında bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

 • Gençlerinin dünden bugüne demokrasi gerçekliğini daha iyi anlamasını sağlamak.
 • Gençlerin demokrasiye katılımını teşvik edici eylemler oluşturmak.
 • Aktif vatandaşlık olgusunu geliştirmek için gençleri gönüllü faaliyetlere yönlendirmek.
 • Gençliğin ihtiyaçlarını ve sahip olduğu potansiyellerini anlamak ve gençlik katılımını teşvik etmek.
 • Gençlerin faklı ülkelerdeki demokrasi algısını anlamsını sağlamak.
 • Farklı kültürden gençlerin kaynaşmasını ve yeni projeler oluşturmalarına olanak sağlamak.
 • Avrupa Birliğinin 2020 gençlik stratejisine değinmek ve yaymak.
Untitled Document

PROJE ORTAKLARI

 1. ULUSLARARASI GENCLIK AKTIVITELERI MERKEZI DERNEGI - TÜRKİYE
 2. ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA - İSPANYA
 3. ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR TINERILOR RROMI - ROMANYA
 4. ORIENTAmenti - ITALYA
 5. EUROPOS DEMOKRATIJOS PLETROS CENTRAS - LİTVANYA
 6. TOWARZYSTWO KULTURY SZLACHECKIEJ - POLONYA

Comments are closed.