Gençlik Değişimi

6 Temmuz 2019, Yorumlar 0

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden cinsiyet eşitliğini içeren gençlik değişimi projesidir. 2019-1-TR01-KA105-065652 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Farklı Cinsiyetler, Eşit Hayatlar (Equal in Life, Different in Gender)
Proje Tarihi: 21-28 Kasım 2019
Proje Yeri: Ankara
Proje Ortak Ülkeler; İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Litvanya, Portekiz, Romanya ve Türkiye
Katılımcı Sayısı: Her Ülkeden 5 katılımcı +1 grup lideri, toplam 43 genç.

Gençlik değişimi projemizle gençlerin cinsiyet normlarını ve ayrımcılığı sebep olan durumları değerlendirip, farklı kültürlerle karşılaştırmaları, insan ve kadın haklarını yakından tanımaları böylece cinsiyet eşitsizliği sorunlarını tanımlayarak farkındalık kazanmalarını amaçlamaktayız.

 • * Cinsiyet ayrımcılığına yol açan koşulları belirleyerek, ayrımcılığa karşı mücadele için yöntemler geliştirmek
 • *Gençlerin AB vatandaşlığı ve haklar konusunda farkındalıklarını geliştirmek
 • *Gençlerin cinsiyet eşitliği ve konularıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak
 • *Erasmus + 'ı ayrımcılıkla mücadele amaçlı bir eğitim aracı olarak tanıtmak
 • *Katılımcıları yeni kültürler, değerler, diller ve yaşam tarzları ile tanıştırmak
 • *Gençlerin ırkçlık, islamofobi,anti-semitizm, yabancı düşmanlığı benzeri negatif fikirlerinin önüne geçerek barış, hoşgörü ve dayanışmaya teşvik etmek

Daha fazla bilgi için, equalinlifedifferentingender proje blog sayfasını ziyaret ediniz.

 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği (IYACA) - TÜRKİYE
 2. Social-educational Initiatives Centre PLUS - LİTVANYA
 3. Bulgarian Youth Forum – BULGARİSTAN
 4. International Labour Association – HOLLANDA
 5. Asociacion Cervino – İSPANYA
 6. Sensational Opportunity Associacao – PORTEKİZ
 7. Asociatia Voluntarilor pentru Viata - ROMANYA

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2015-1-TR01-KA105-014797 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: DEMOKRASİ KÖYÜ - (DEMOCRACY VILLAGE)
Proje Tarihi: 21-28 Kasım 2015
Proje Yeri: Kayseri
Proje Ortak Ülkeler; İspanya, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Türkiye
Katılımcı Sayısı: Her Ülkeden 5 katılımcı +1 grup lideri, toplam 36 genç.

Gençlik değişimi projemizle gençlerin hareketliliğini sağlayarak demokrasi, demokratik hayata katılım, aktif vatandaşlık ve kültürlerarası diyalog konularında bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

 • *Gençlerinin dünden bugüne demokrasi gerçekliğini daha iyi anlamasını sağlamak.
 • *Gençlerin demokrasiye katılımını teşvik edici eylemler oluşturmak.
 • *Aktif vatandaşlık olgusunu geliştirmek için gençleri gönüllü faaliyetlere yönlendirmek.
 • *Gençliğin ihtiyaçlarını ve sahip olduğu potansiyellerini anlamak ve gençlik katılımını teşvik etmek.
 • *Gençlerin faklı ülkelerdeki demokrasi algısını anlamsını sağlamak.
 • *Farklı kültürden gençlerin kaynaşmasını ve yeni projeler oluşturmalarına olanak sağlamak.
 • *Avrupa Birliğinin 2020 gençlik stratejisine değinmek ve yaymak.
 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği, IYACA- TÜRKİYE
 2. Asociacion Juvenil Intercambia - İSPANYA
 3. Asociatia Pentru Promovarea Drepturilor Tinerilor Rromi - ROMANYA
 4. ORIENTAmenti - ITALYA
 5. Europos Demokratijos Pletros Centras - LİTVANYA
 6. Towarzystwo Kultury Szlacheckiej - POLONYA

Comments are closed.