Eğitim Kursu

28 Temmuz 2019, Comments 0

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 15 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren Ortaklık Kurma Semineri projesidir. 2019-1-TR01-KA105-071727 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje Adı: “Haydi ESC için Organize Olalım” - (Let’s Get Organized for ESC)
Projenin Faaliyet Tarihi: 03-10 Aralık 2019
Projenin Yeri: İstanbul
Proje Ortak Ülkeler: Birleşik Krallık (UK), Hollanda, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Romanya, Polonya, Yunanistan, Macaristan, Portekiz ve Türkiye
Katılımcı Sayısı: Her ülkeden 3 katılımcı ve 2 Eğitmen 2 destek görevlisi, toplam 34 kişi.

ESC projelerinde gönüllüler etrafında, destek sistemine dahil olacak kilit aktörlerin yetkinliklerinin (bilgi, beceri ve deneyim) geliştirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulmasıyla ESC faaliyetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.

 • *ESC projelerini birlikte yürütme potansiyeli olan kuruluşlar arasında ortaklık oluşturmak
 • *ESC programının öğrenme boyutu ile ilgili farkındalığı artırmak ve araçlar oluşturmak
 • *ESC Avrupa Dayanışma Programı’nda yer alan 3 ana bileşeni detaylı öğrenme (Gönüllülük, Dayanışma, Staj ve İş programları)
 • *Katılımcıların “Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı” konusunda bilgi beceri ve deneyimlerini arttırmak
 • *ESC’de yaygın ve sargın eğitim öğreniminin tanınmasını desteklemek için Youthpass ve Europass'ın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak
 • *Gençlerin ve kuruluşların erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine katılımını artırmak
 • *Avrupa'da işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek için yeni proje ortaklıkları kurmak

Daha fazla bilgi için, getorganizedforesc.blogspot.com proje blog sayfasını ziyaret ediniz

 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği (IYACA) - TÜRKİYE
 2. Bulgarian Youth Forum - BULGARİSTAN
 3. Seiklejate Vennaskond - ESTONYA
 4. Suncokret Center for Community Development - HIRVATİSTAN
 5. Opportunity Global - İNGİLTERE
 6. Asociacion Juvenil Intercambia - İSPANYA
 7. Nucleo Educativo per la formazione Europea al Lavoro Internazionale Acronym - İTALYA
 8. Fresh Juice - LETONYA
 9. Social-educational Initiatives Centre PLUS - LİTVANYA
 10. Kulturalis Kapcsolatokert Alapitvany - MACARİSTAN
 11. International Labour Association - HOLLANDA
 12. Stowarzyszenie Morena - POLONYA
 13. ProAtlântico – Associaçao Juvenil - PORTEKİZ
 14. Asociatia pentru tineret SAKURA - ROMANYA
 15. Anazitites Theatrou - YUNANİSTAN
Untitled Document

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir. 2018-2-TR01-KA105-060896 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Gölgede Kalma Haklarını Öğren - (Don't Be Shadow Learn Your Right)
Projenin tarihi:20-26 Şubat 2019  
Projenin Yeri: Antalya
Proje Ortak Ülkeler: Türkiye, İspanya, İngiltere, İtalya, Estonya, Hollanda, Slovenya, Romanya ve Litvanya
Katılımcı Sayısı: Her ülkeden 3 katılımcı ve 2 Eğitmen 2 destek görevlisi, toplam 31 kişi.

Untitled Document

Projemizin amacı; Gençlik çalışanlarının insan hakları konusunda bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirken, gençlik alanında hak savunusu olmalarını sağlamaktır.

 • *Katılımcıların insan hakları konusunda bilgilerini arttırmak
 • *Gençlik haklarına odaklanmış AB, BM ve AK’nin politika ve belgelerini daha geniş bir perspektifte anlamalarını sağlamak.
 • *Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına daha aktif ve güçlü katılımını teşvik etmek
 • *İnsan Hakları (değerler, ilkeler, örnek vakaları), İnsan Hakları Eğitimi (yöntemler ve sonuçlar), sosyal dışlanma, kültürler arası diyalog, hoşgörü gibi konularda bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak.
 • *İnsan haklarına yönelik proaktif tutumlar oluşturmak. İnsan Hakları ihlallerinden etkilenen gençler için, toplumda savunuculuk bilincini geliştirmek
 • *AB gençlik stratejisi ve AB 2020 hedefleri için toplumlararası işbirliğini geliştirmek
 • *Yaygın Eğitimde, özellikle İnsan Hakları Eğitimi yöntemlerinde pratik yeterliliklerin geliştirilmek

Daha fazla bilgi için, learnyourright.blogspot.com proje blog sayfasını ziyaret ediniz.

Untitled Document
 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - TÜRKİYE
 2. Social-Educational Initiatives Centre PLUS - LİTVANYA
 3. Asociatia İdei Si Proiecte Pentru Tineri Activi - ROMANYA
 4. Asociacion Dianova Espana - İSPANYA
 5. Opportunity Global -  İNGİLTERE
 6. Seiklejate Vennaskond - ESTONYA
 7. International Labour Association -  HOLLANDA
 8. Epeka -  SLOVENYA
 9. Associazione Culturale Eufemia - İTALYA
Untitled Document

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir. 2017-2-TR01-KA105-047198  ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Gençlik Çalışanları İçin Yaygın Eğitim - (Non Formal Education for Youth Workers)
Projenin tarihi: 08-15 Şubat 2018
Projenin Yeri: Antalya
Proje Ortak Ülkeler: Türkiye, İspanya, İsveç, İtalya, Çekya, Polonya, Bulgaristan,  Romanya ve Litvanya
Katılımcı Sayısı: Her ülkeden 3 katılımcı ve 2 Eğitmen 2 destek görevlisi, toplam 31 kişi.

Untitled Document

Projemizin amacı, gençlik çalışanlarının yaygın eğitim metotları konusunda bilgi, beceri, yeteneklerini geliştirmeyi  ve  ortak metotlar oluşturmayı amaçlamaktadır.

 • *Gençlik çalışanlarının yaratıcılık ve yenilik becerilerini geliştirmek
 • *Yaygın eğitim alanında, genç insanlara yönelik artan tüketici yaklaşımlarla mücadele etmek.
 • *Gençlik çalışmalarında yaygın eğitimin kullanımını arttırmak ve yaygınlaştırmak
 • *Yaygın Eğitimin farklı AB ülkelerindeki rolünü ve uygulamalarını analiz etmek
 • *Avrupa  Birliğinin Yaygın Eğitim stratejisini keşfetmek ve tartışmak
 • *Farklı eğitim yaklaşımları ve yöntemlerini anlamak(formal, non-formal, informal)
 • *Gençlik alanında iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak

Daha fazla bilgi için, nonformaleducation2018.blogspot.com proje blog sayfasını ziyaret ediniz.

Untitled Document
 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - TÜRKİYE
 2. Thirst for Life Association - BULGARISTAN
 3. Evropske Centrum Mladeze Breclav  - ÇEKYA
 4. Asociacion Paideia  - İSPANYA
 5. Integration For Alla - İSVEÇ
 6. ORIENTAmenti - İTALYA
 7. Social-Educational Initiatives Centre PLUS - LİTVANYA
 8. Stowarzyszenie Nasz Lag - Nasza Wies - POLONYA
 9. Asociatia İdei Si Proiecte Pentru Tineri Activi - ROMANYA
Untitled Document

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 14 farklı ülkeden gençlik çalışanları, mentörler, gönüllü yöneticileri, STK temsilcileri için eğitim kursu projesidir.  2015-3-TR01-KA105-024716 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: SOHO için Ortaklık ve Ağ Kurma (Network and Parthership For Soho)
Projenin tarihi: 01-07 Eylül 2016
Projenin Yeri: Kayseri
Proje Ortak Ülkeler: Türkiye, Letonya, Slovakya, Bulgaristan, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Tunus, Ürdün, Sırbistan
Katılımcı Sayısı: Her ülkeden 2 katılımcı ve 2 Eğitmen 2 destek görevlisi, toplam 84 kişi.

Untitled Document

Projemizin amacı; AB üye ve AB Komşu ülkeleri arasında Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) projelerinin sayısının ve kalitesinin artması için ortaklık ve işbirliğinin kurulmasını sağlamak. Proje Koordinatör, Ev Sahibi, Gönderen AGH akreditasyonu kurumlar için gerçekleştirilmiştir.

 • AGH kapsamında gerçekleştirilen proje sayısını, akredite kuruluş sayısın arttırmak ve yaygınlaştırmak
 • Sivil toplum kuruluşlarının Avrupa işbirliğini teşvik etmek
 • Sivil toplum kuruluşlar arasında yeni ortaklıklar kurmak ve Erasmus + programlarının kalitesinin artmasını sağlamak
 • Gençler arasında kültürlerarası diyalogun gelişimi için gençlik projelerine katılımını teşvik etmek
 • Gençlerin AB ve AB komşu ülkeler arasında hareketliliğini ve farkındalığını arttırmak
 • Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında çalışanların kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek bilgi, tecrübelerini arttırmak ve deneyim paylaşımımı sağlamak.
 • Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı konusunda bilgi ve deneyimlerini arttırmak.
Untitled Document
 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - TÜRKİYE
 2. Association For You- BULGARISTAN
 3. Cooperatıva Socıale Ferrante Aportı - İTALYA
 4. ACHO - Aktívne chvíle oddychu - SLOVAKYA
 5. Jaunuolių dienos centras - LİTVANYA
 6. Fundacja Instytut Innowacji - POLONYA
 7. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Mobility Friends) - PORTEKİZ
 8. Asocıatıa Pentru Sprıjınırea Inıtıatıvelor Tınerılor Dın Medıul Rural - ROMANYA
 9. National Assembly of Youth Organizations of the - AZERBAYCAN
 10. Yunus Emre Enstitüsü Sarajevo - BOSNA HERSEK
 11. FYCA - Yeritasardakan akumbneri dashnutyun - ERMENİSTAN
 12. Euro-Med Eve - TUNUS
 13. Youth Network for Development and Innovation - ÜRDÜN
 14. OSMEH-Organizacija za Solidarnost, Mobilnost, Ekologiju i Humanost mladih - SIRBİSTAN
Untitled Document

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir.   2015-1-TR01-KA105-015502 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Dinlerarası Çeşitliliği Keşif (Discover Religious Diversity)
Projenin tarihi:12-18 Aralık 2015 
Projenin Yeri: İstanbul
Proje Ortak Ülkeler: Türkiye, Almanya, İtalya, Litvanya, Romanya, Mısır, Gürcistan, İsrail, Fas
Katılımcı Sayısı: Türkiye’den 7 diğer ülkelerden 3 katılımcı, toplam 31 kişi.

Untitled Document

Dini çeşitliliği daha iyi anlamak ve gençlik çalışanlarının bu alanda bilgi, beceri  tutum/davranışlarını geliştirmektir.

 • Dini çeşitliliği daha derin ve geniş anlamda incelenmesi ve anlaşılmasını sağlanmak
 • Gençlik çalışanlarının İbrahimi (Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet) dinler hakkında bilgi seviyesini arttırmak
 • Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek ve gençlerin kültürlerarası öğrenme becerilerini geliştirmek
 • Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yaşanan farklı dinlere karşı yaşanan hoşgörüsüzlük ve saldırılarla ile ilgili sorunları paylaşmak ve bu sorunların farklılık ve benzerliklerini analiz etmek
 • Dini çeşitlilik ve farkındalık temalı yeni metotlar öğrenmelerini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak
 • Kültürlerarası diyalog alanında çalışan gençlik çalışanları ve STK’lar arasında ağ oluşumunu sağlamak, çalışmalar yapmaları için motivasyonlarını arttırmak ve yeni projeleri desteklemek
1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği – TÜRKİYE 2. International Association for Peace and Democracy Development e.v. – ALMANYA 3. Orientamenti - İTALYA 4. Vsi Jaunimo Bendradarbiavimo Centras Europroject – LİTVANYA 5. Asociatia Pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor Din Mediul – ROMANYA 6. Shift Network – MISIR 7. Foundation of the Development of the International Relations Ertoba – GÜRCİSTAN 8. Interfaith Encounter Association – İSRAİL 9. Al Mountada Al Moutawassiti li Shabab - FAS
Untitled Document

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir.   2014-1-TR01-KA105-001664 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.
Proje adı: Gençlik çalışmalarında Kalite için İleri Düzey Eğitim – (Advanced Training On Quality for Youth Works)
Projenin tarihi: 10-17 Eylül 2014
Projenin Yeri: Kayseri
Proje Ortak Ülkeler: Türkiye, İspanya, Yunanistan, Belarus, Azerbaycan, Mısır, Romanya ve Litvanya Katılımcı Sayısı: Her ülkeden 3 katılımcı, toplam 24 kişi.

Untitled Document
 • Gençler arasında hoşgörü, eşitlik ve dayanışma olgusunu geliştirmek.
 • Katılımcıların gençlik katılımı, aktif vatandaşlık ve gençlik politikası konularında kapasitelerini arttırmak
 • 2013 Avrupa Vatandaşlık Yılı kapsamında gençlerin aktif vatandaşlıklarını desteklemek.
 • Projemizdeki ortaklar arasında sürdürülebilir bir ortaklık ağı kurmak
 • Katılımcıların Kültürler arası öğrenme ve iletişim konusunda bilgi ve becerileri artacak
 • Gençlik programlarına pozitif bir artı sağlamayı
 • Katılımcıların kültürlerarası yeterliliklerini geliştirmek
 • Gençlik projelerinde kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz
Untitled Document
 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - TÜRKİYE
 2. M.K.O. Cıvıs Plus - YUNANİSTAN
 3. Public Union "Education Center "Post" -  BELARUS
 4. Asociación Andaluza O3rienta-te - İSPANYA
 5. Shift Network - MISIR
 6. Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvoltarea  Societatii  Civile - ROMANYA
 7. Jaunimo Bendradarbiavimo Centras Europroject  - LİTVANYA
 8. Bridge To The Future - AZERBAYCAN     
Untitled Document

Projemiz Eylem 3.1b AB üye ve Komşu 8 ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir. TR-31-E77-2013-R1 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Çeşitlilik Bölünme Değildir - (Diversity is not Division)
Projenin tarihi: 20-26 Temmuz 2013
Projenin Yeri: Kayseri
Proje Ortak Ülkeler: Türkiye, Ürdün, Mısır, Azerbaycan, Belarus, İspanya, Slovakya, Yunanistan
Katılımcı Sayısı: Her ülkeden 3 katılımcı ve 2 Eğitmen 2 destek görevlisi, toplam 28 kişi.

Untitled Document

Projemizin amacı, gençlik çalışanlarının kültürlerarası öğrenme ve kültürel çeşitlilik konularında bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmak.

 • Gençler arasında hoşgörü, eşitlik ve dayanışma olgusunu geliştirmek.
 • Gençler arsında kültür köprüleri kurarak AB üye ve AB komşu ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıklar kurmak.
 • Gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin gelişimine katkı sağlamak.
 • AB ve AB komşu ülkeler kapsamında çeşitliliğe daha fazla pozitif değer sağmak için gençlik programlarının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.
 • Gençlik çalışanlarının Kimlik, kültür, önyargı, hoşgörü, çeşitlilik, ayrımcılık, insan hakları gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek. 
 • Gençlik çalışanlarının kültürel çeşitlilik özelinde yaygın eğitim metotları konusunda tecrübelerini arttırmak. 
Untitled Document
 1. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - TÜRKİYE
 2. Bridge to the Future Youth Public Union - AZERBAYCAN
 3. Public Union “Education Center” - BELARUS
 4. Asociacion Juvenil Intercambia - İSPANYA
 5. N.G.O. Civis Plus - YUNANİSTAN
 6. ACHO – Active moments of leisure - SLOVAKYA
 7. Shift-Network (Euro-Arab youth initiative) - MISIR
 8. Petra Forum For Cultural Awareness and Heritage Preservation - ÜRDÜN

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.