Erasmus+ Virtual Exchange Programı

Erasmus+ Virtual Exchange Nedir?

ERASMUS PLUS VIRTUAL EXCHANGE Programı 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan yenilikçi çevrimiçi bir pilot değişim ve eğitim uygulamasıdır.

Programın temel amacı mümkün olduğunca çok gencin kültürlerarası öğrenme deneyimi elde etmesini çevrimiçi tabanlı bir sistem üzerinden sağlamaktır. Proje fiziksel değişim programlarının bir tamamlayıcısı olarak Erasmus Plus Programının genişletilmesini amaçlamaktadır.

Proje hem karşılıklı anlayışı ve diyaloğu geliştirmeyi hem de beceri gelişimini hedeflemektedir. Program gençleri günümüzün küreselleşen dünyasında başarılı olmaları için gereken eleştirel düşünme, kültürlerarası iletişim, empati, medya ve dijital okuryazarlık gibi becerilerle donatmaktadır.

ERASMUS PLUS VIRTUAL EXCHANGE İLE KÜLTÜRLER ARASI DENEYİMLERE ERİŞİM DAHA YÜKSEK VE KATILIMENGELLERİ ÇOK DAHA AZ. YATAK ODANIZI TERK ETMEDEN KATILABİLİRSİNİZ!!!

Program gençler arasında gerçek zamanlı, kişisel, yüz yüze öğrenmeye ve değişime odaklanmaktadır. Bu etkileşimler anlamlı, yapıcı ve amaçlanan öğrenme sonuçlarına ulaşmayı sağlamak için eğitimli kolaylaştırıcılar veya eğitimciler tarafından desteklenirler. Bu değişimler tek seferlik bir toplantı değil sürdürülebilir ve zamanla geliştirilebilir gerçek bir pedagojik bir öğrenme sürecidir. Ayrıca coğrafi olarak birbirine uzak bireyleri ortak bir amaç üzerinde bir araya getirmek için yeni medya araçlarını kullanan bir sistemler bütünüdür. Bu nedenle MOOC gibi içeriğe daha fazla odaklanan diğer çevrimiçi öğrenme biçimlerinden farklıdır. Ayrıca yapılandırılmamış ve uzman bir kolaylaştırıcı tarafından denetlenmeyen sosyal medya faaliyetleri veya çevrimiçi etkileşimlere benzemez. (Pedagojik bir yaklaşım olarak görülmelidir).

Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerde yuvarlak masa düzeninde konuşma çubuğu yöntemi (talking-stick methodlogy) kullanılarak katılımcıların bir odadaymış gibi etkileşime geçtiği ve birbirlerini duyarak, dinleyerek ve birbirlerinden öğrendiği bir sistem kullanılmaktadır.

Güncel olaylar ve gençlik için önemli olan politik ve sosyal konularla ilgili olarak proje tarafından sunulan farklı etkinliklerde din, cinsiyet eşitliği, sosyal içerme, göç, insan hakları, güncel olaylar, çevre sorunları... gibi çok çeşitli konular ele alınmaktadır.

Erasmus+ Virtual programı gençlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için proje de Sanal Değişim farklı şekillerde uygulamaktadır. Farklı değişim modelleri farklı sürelerde sunulabilir. Bazı modeller tek bir oturum sürerken bazıları on (10) hafta sürmektedir. Gençler katıldıkları değişim türüne göre hangi temaya odaklanmak istediklerine karar verebilir. Bu nedenle etkinlikler öğrenen merkezlidir.
Bu modeller şunlardır:
1. İnteraktif Açık Çevrim İçi Kurslar
2. Münazara Değişimleri
3. Çevrim içi Kolaylaştırılmış (Facilitated) Diyalog Toplantıları
4. Ulus ötesi Değişim Projeleri İçin Eğitimler
5. Kolaylaştırma Eğitimleri

Etkinlikler 18-30 yaşındaki aşağıda belirtin ülkelerde yaşayan bütün bireylere açıktır. Program İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilmektedir.
Proje sonunda katılımcıların “E-Katılımını” tanıma aracı olarak sertifika(badges) verilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından tanınan ve tüm gençlik projelerinde geçerli olacak bir rozet- badges (sertifika)verilecek. Bu sertifikalar her program alt dalı için aşağıdaki görselde olduğu gibi farklılık göstermektedir.

KİMLER KATILABİLİR

Erasmus + Sanal Değişimi aşağıdaki ülkelerde üniversitelere, gençlik kuruluşlarına ve 18-30 yaşlarındaki gençlere açıktır:

***AB program ülkeleri; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kuzey Makedonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık.

***Avrupa Komşuluk Politikasında tanımlanan Güney Akdeniz bölgesi: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus.

Daha fazla bilgi için https://europa.eu/youth/erasmusvirtual web sayfasını inceleyiniz