GENÇLİK ÇALIŞMASI

25 Haziran 2019, Comments 0
Untitled Document

GENÇLİK ÇALIŞMASI
GENÇLERE, kendi geleceklerini şekillendirmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla, gençlerin ihtiyaçlarına göre tanımlanmış, GENÇLER için ve GENÇLERLE yapılan çalışmaların tümüdür.
Gençlik çalışmaları genel olarak gençlerin; Eğitim, İş ve Kariyer, Serbest zaman, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, Gönüllülük faaliyetleri, Gençlerle ilgili yasalar (mevzuat), Sosyal güvenlik, Barınma,  Ekonomik sorunlar, Sağlık sorunları ve sosyal/kültürel tesisler ve hizmetler vb. konuları kapsar.
Gönüllüler veya profesyoneller tarafından gençler için, gençlerle yapılan gençlik çalışmaları;  genç odaklı, eşit, adil, gelişime açık, katılım odaklı, işbirliği halinde, fayda sağlama esasına dayanan, paylaşımcı, bütünleyici, yaygın ve sargın eğitim metotlarına dayanmalıdır.
Gençlik çalışmalarına bazı örnekler vermek gerekirse;

  • Bir gençlik sivil toplum kuruluşuna uzun sureli üyelik
  • Kısa süreli gençlik değişimleri
  • Bir siyasi partinin gençlik kollarına üyelik
  • Gençlere yönelik spor/kültür çalışmaları

Gençlik Çalışması, Avrupa’da ve Türkiye’de son 25 yılda fazlaca söz edilen bir kavramdır.  Gençlik çalışmaları tarihçesine göz attığımızda gençlik çalışması teriminin ilk olarak ne zaman kullanıldığı konusunda uzlaşılmış bir tarih bulunmamaktadır. Bazı tarihçiler 18. yy sonunda yaygınlaşan Pazar Okulları (Sunday Schools) oluşumunu ilk düzenli gençlik çalışması olarak kabul etmektedirler.  
Gençlik Çalışmaları ülkemizde kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmekte olup farklı aşamalardan geçmiş ve şekillenmeye devam etmektedir.

  • 1979 – 1995 yılları arasında gençlik çalışmaları daha çok genlik kültür turizmi hareketliliği şeklinde gelişme göstermiştir.
  • 1996 – 1998 yılları arasında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde gençlerin katılımı konusu gündeme gelmiş ve bu alandaki sorunlar göz önünde bulundurularak çalışmalar şekillenmiştir.
  • 1999 – 2001 yılları arasında ise gençlik çalışmalarının uluslararası boyutta yaygınlaşması üzerine çalışmalar göze çarpmaktadır.
  • 2005 yılından sonra da gençlik çalışmaları, gençlik politikalarının oluşturulması ve politik düzeyde gençlerin katılımı ve temsiliyeti üzerine şekillenmesi öncelik haline gelmiştir.
  • 2011 Yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması ve Gençlik Politika Belgesi’nin yayınlanmasına müteakip gençlik çalışmaları halen gelişim aşamasındadır.  

Günümüzde Gençlik Çalışmaları, profesyonel çalışma alanı olma yolunda ilerlemektedir. Birçok gelişmiş ülkede Gençlik Çalışanı bir profesyonel meslek olarak kabul edilmiş olmasına rağmen ülkemizde halen profesyonel bir meslek olarak tanımlanmamıştır.
Dünyada gençlere yönelik yapılan bazı destek programları da gençlik çalışmalarının etkisinin yaygınlaşmasına, özellikle de hareketlilik programlarının sayısının artması gençlik çalışmalarının uluslar arası boyut kazanmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir