Hakkımızda | Kurumsal

Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği (IYACA) 2012 yılında Kayseri’de kurulmuş ve 2017 yılından itibaren Ankara’da faaliyetlerine devam eden bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını artırmak, karar alma mekanizmalarına dâhil olmalarını sağlamak, sürdürülebilir gençlik politikaları geliştirilmesi katkı sunmak, hayat boyu öğrenme ve iş gücü piyasasına katılımlarını arttırmak, gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Hedef kitlemiz 13-30 yaş arası gençlerdir. 7/24 gençler için açık alan sloganıyla kurduğumuz derneğimizde; gençler faaliyetlerini geliştirebilir ve uygulamak için kendilerine sağlanan imkânları kurum kültürü çerçevesinde kullanabilmektedir. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği, eğitim alanında birçok araç ve metodu içine alan ve yaparak yaşayarak öğrenme olarak da adlandırılan yaygın eğitime bütün faaliyetlerinde yer vermektedir. Derneğimiz Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Kapsamında TC AB Bakanlığı tarafından ev sahibi, gönderen ve koordinatör kuruluş olarak akredite (Ref. No: 2014-1-TR01-KA110-000112) edilmiştir. Ayrıca derneğimiz Türkiye Gençlik Federasyonunun kurucu ve aktif bir üyesi olarak gençlik alanında çalışmalar yürütmektedir. Derneğimiz 2013-2016 yılları arasında aktif olarak Eurodesk temas noktası olarak çalışmalar yürütmüş ve derneğinizim Ankara’ya taşınma sürecindeki yönetimsel değişikliklerden dolayı Akreditasyonumuz iptal edilmiştir. Derneğimizde gerçekleştirilen yerel faaliyetler; kampanyalar, gönüllülük eğitimleri, proje yazma eğitimleri, kültürel etkinlikler, kurslar (Latin dansları, İngilizce konuşma, gitar, drama vs…) gençlere yönelik sosyal çalışmalar yapılmaktadır. IYACA Genç Gelişim Eğitim Programı'nı her yıl derneğimizde (gençlik bilgilendirme, bilgi yönetimi eğitimleri, risk yönetimi gibi) eğitimleri düzenlemekteyiz. Faaliyetlerimiz birçoğu Ankara merkezli olmakla birlikte Türkiye’nin farklı illerinde de (Erzurum, İstanbul, Kayseri, Nevşehir, Adana, İzmir, Antalya) çalışmalar yapmaktayız.
Vizyonumuz kısa bir sürede misyonlarımıza ulaşıp, derneğimizin global alanda aktiviteler yaparak gençlere ulaşmasını sağlamaktır.
Misyonumuz gençlere gençlik hakkında yapabileceklerini en iyi şekilde göstermek ve sosyal çevrelerinde farkındalık yaratmak. Bunun için gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sosyal vb. proje, etkinlik ve faaliyetler düzenlemek. Faaliyetlerimizi ulusal alanla sınırlamayıp global alanda gençlere ulaşabilmek, gençliklerini dolu dolu yaşayabilmelerini sağlayabilmek, onlara zarar veren, bağımlılık yapan her türlü zararlı madde ve olaydan uzak tutarak gençleri topluma en iyi şekilde hazırlamaktır.
1. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak. 2. Gençlerin, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip birey olmaları için katkı sağlamak. 3. Gençlerin girişimci, yaratıcı, çözüm odaklı, üretken, değişim ve gelişim odaklı, katılımcı, prensip sahibi, paylaşımcı ve lider bir ruha sahip olmaları için faaliyetler yürütmek. 4. Gençlerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma mekanizmalarına dâhil olmalarını, aktif vatandaşlıklarının güçlendirmesini, sürdürülebilir gençlik politikalarının geliştirilmesini, hayat boyu öğrenme ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımları sağlamak. 5. Doğal afet, ilk yardım, çevre, enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarını korunması konularında gençleri ve toplumu bilinçlendirmek. 6. İmkânı kısıtlı gençlerin sosyal hayata adaptasyonu desteklemek ve yardım imkânları sunmak. 7. Avrupa Boyutunda güncel gençlik çalışmaların takip etmek, Yerel, Ulusal ve Uluslar arası alanda faaliyet gösteren gençlik organizasyonlarıyla ortaklıklar kurmak ve projeler geliştirmek 8. Türkiye genelinde gençlerin sorunları, gençliğin istihdamı, gençlerin ihtiyaçları gibi alanlarda çözüm odaklı yaklaşımlar oluşturmak. 9. Tarihi, kültürel, sanatsal, çevresel, bilimsel ve sosyal alanlarda Türkiye’nin uluslararası platformlarda tanıtımı için faaliyetler geliştirmek ve uygulamak. 10. Gençlerin dünya barışı, çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapmak.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.