Leadership Academy

2 Mayıs 2022, Comments Leadership Academy için yorumlar kapalı

IYACA(Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği) ortağı olduğu “Liderlik Akademisi" isimli gençlik değişimi projesi 17 Haziran – 1 Temmuz 2022 Rzeszow, Polonya şehrinde gerçekleşecektir. IYACA adına 8 genç ve 2 grup lideri toplam 10 kişi katılacaktır. .

Projenin temel amacı; Projenin amacı gençlerin kültürlerarası öğrenme, kültürlerarsı iletişim, kendini ifade edebilme, ekip oluşturma, kolaylaştırma, proje yönetimi, bunların yanı sıra çatışma yönetimi vb. gibi somut liderlik becerilerini geliştirmektir. Proje yaygın eğitim metotların kullanılacak ve gençlerin yaparak deneyerek öğrenmesine imkan tanıyacaktır.

Projenin Hedefleri;

 • * Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak
 • * Kültürlerarası öğrenme ve iletişim, çatışma yönetimi, takım olma ve yönetme gibi konularda bilgi, beceri ve davranışlarını(yetkinlik) geliştirmek
 • * Gençlerin non-formal(yaygın), in-formal (sargın) metotları keşfetmesini sağlamak,
 • * Gençlerin takım çalışması, liderlik ve koçluk konularında bilgi, beri ve yeteneklerini geliştirmek,
 • * Gençlerin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak,
 • * Gençlerin kültürlerarası öğrenme deneyimi elde etmesini sağlayarak, yeni ortaklık ağları kurmalarını sağlamak.

Katılımcılar yaygın ve sargın öğrenme metotların kullanıldığı projenin sonunda YOUTHPASS sertifikası alacaktır. Bu sertifika katılımcının kariyer planlamasına etki edebilecek önemli bir kazanımdır. Proje EUROMED EVE POLSKA (koordinatör) isimli kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Projeye aşağıdaki koşulları sağlayan veya kabul eden gençler başvuru yapabilirler. Lütfen bu koşulları sağlamıyor veya kabul etmiyorsanız başvuru formunu doldurmayınız!!! Ailenizden, Sevgilinizden veya bir kurumdan izin almak gibi bir sorumluluğunuz varsa, önce izinlerinizi alıp sonrasında başvuru yapınız.

 • *18-30 yaş aralığında olmak
 • *Proje konusuna ilgi duyan,
 • *Proje süresince faaliyetlerde kendini ingilizce ifade edebilen,
 • *Projeyi bir tatil veya seyahat fırsatı olarak görmeyen
 • *Proje sonunda blog/film, rapor hazırlamayı kabul eden
 • *Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştıracak
 • *Faaliyetlere tam katılım sağlayabilecek
 • *Seyahat engeli olmamak
 • *Açık fikirli, yeniliklere, paylaşıma ve öğrenmeye açık olmak
 • *IYACA ile katılım/öğrenme sözleşmesi imzalamayı kabul etmek
 • *Proje öncesi faaliyetlere yönelik(kültürel gece, organizasyon tanıtımı ve araştırmalar) hazırlık yapmayı kabul etmek
 • *Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Coğrafi ve Eğitimsel sebeplerle dezavantajlı olmak tercih/öncelik sebebi olabilir.

Yolculuk, vize, konaklama ve yemekler koordinatör kurum tarafından proje bütçesinden Erasmus+ kuralları doğrultusunda karşılanmaktadır. Proje kapsamında, seyahat sağlık sigortası, pasaport, vize başvurusu için bir şehirden başka bir şehre yapılan seyahat / konaklama vb.. masraflar katılımcının sorumluluğunda olup, proje bütçesinden karşılanmamaktadır.

Yolculuk koordinatör kurum tarafından belirlenen ve tüm ortaklarla mutabakat sağlanan aşağıdaki plan doğrultusunda yapılacaktır.

Yolculuk otobüsle yapılacaktır, uzun otobüs yolculuğu yapamayacak kişilerin başvurmaması önemle rica olunur.

Yolculuk Planı:

Yolculuk İstanbul’dan otobüsle yapılacak olup, İstanbul-Sofia-Belgrad-Kaposvar-Rzeszow güzergâhında gerçekleştirilecektir.

17 Haziran gece saat 01.00 ‘da İstanbul’dan Sofya’ya doğru başlayacak.

17 Haziaran sabah saat 09.00 ‘da Sofya – Belgrad – Kaposvar güzergahında yolculuk ve saat 21.00 da Macaristan, Kaposvar şehrine varış ve koordinatör kurum tarafından ayarlanan hostel’de konaklama.

18 Haziaran sabah saat 09.00’da Kaporvar’da Rzeszow şehrine yolculuk ve saat 17.00’da Rzeszow şehrine varış.

18-30 Haziran 2022 tarihleri arasında faaliyetleri tammlayarak, dönüş yolculuğu aşağıdaki şekilde olacak.

30 Haziran sabah 09.00 ‘da Rzeszow’dan Kaporvar şehrine yolculuk ve saat 17.00’da Kaposvar şehrine varış. Kaposvar şehrine varış ve koordinatör kurum tarafından ayarlanan hostel’de konaklama.

01 Temmuz sabah saat 09.00 ‘da Kaposvar - Belgrad - Sofya güzergahında yolculuk.

02 Temmuz sabah saat 06.00 da İstanbul’a varış.

Yolculuk ve Vize masrafları ödemesi, genellikle projeden 1 ay sonra yapılmaktadır. Bazen bu süre 3 ay sürebilmektedir. Bu sebeple IYACA ortak olduğu proje kapsamında gönderdiği katılımcıların yolculuk ve vize ödemesinin gecikmesinden sorumlu değildir. Eğer katılımcı faaliyetlere tam olarak katılmaz ise koordinatör kurum katılımcının yolculuk ödemesini yapmama veya projeden tamamen çıkarma hakkı bulunmaktadır.

Vize başvurusu için gerekli evraklar gidilecek ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Vize başvurusu katılımcı tarafından yapılır. Katılımcı vize evraklarının neler olduğunu araştırma ve hazırlamakla yükümlüdür. IYACA projeye göndereceği katılımcıya vizesinin onaylanması konusunda garanti vermez, bu tamamen konsolosluğun yetkisindedir.

Projede aktif olarak yer alabilecek, kendini geliştirmek isteyen, farklı toplumlardan gençlerle bilgi, beceri ve yeteneklerini paylaşmak ve öğrenmek isteyen gençler, aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvurusunu yapabilirler.

Son başvuru tarihi: 09.05.2022 saat 17.00’dır.

Başvuru sonuçları 10.05.2022 tarihinde tüm katılımcılara mail yoluyla bildirilir.

Comments are closed.