Virtual Exchange Summer Competition

24 Temmuz 2020, Comments 0

ERASMUS+ Virtual Exchange on Advocacy

Erasmus Plus Virtual Exchange Programı, Erasmus Plus Programının hedef ve öncelikleri üzerine kurulmuş ve bu programın tamamlayıcısı olarak çevrimiçi yürütülen faaliyetler bütünüdür. Program 2018-2020 yılları arasında gençler arasındaki karşılıklı anlayışın gelişmesi, kültürler arası diyaloğun artması ve gençlerin yetenek gelişimlerinin desteklenmesi için pilot uygulama olarak yürütülmektedir.

Erasmus Plus Virtual Exchange Programı gençler, gençlik çalışanları ve eğitim alanındaki aktif bireylere yönelik eğitim ve değişim başlıkları altında 4 farklı faaliyet sunmaktadır. Bunlar:
• Bir kolaylaştırıcı eşliğinde yürütülen çevrimiçi diyaloglar (Online facilitated dialogue)
• Program kapsamında yeni faaliyetler ve projeler geliştirmeye odaklanan eğitimler (Advanced Training for developing Transnational Virtual Exchange Projects)
• Gençler arasındaki bilgi alışverişinin artırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine yönelik savunuculuk eğitimleri (Advocacy Training)
• Gençlerin bilgi ve yetenek gelişimin desteklenmesine yönelik çevrimiçi açık kurslar (Online Open Courses)

Savunuculuk eğitimleri 3 adımdan oluşan uluslararası münazara faaliyetlerini içermektedir. Bu kapsamda bireyler Avrupa’dan veya Akdeniz ülkelerinde ikamet eden akranları ile karşılaşarak kendi belirledikleri konular üzerinde münazara yaparak görüş alış verişinde bulunmaktadırlar. Program sonunda tüm katılımcılar Avrupa Komisyonu tarafından üretilen rozetler ile ödüllendirilmektedir.
1. Adım takım liderleri eğitimi: Bu eğitimde münazarayı yapacak takımların oluşturulması ve münazaranın gerçekleşmesi için Erasmus Plus Virtual Exchange ekibi tarafından çevrim içi bir eğitim gerçekleştirilir.
2. Adım çevrim içi münazara: Farklı ülkelerden iki takımın daha önce belirledikleri bir konu üzerinde tartışmalarıdır.
3. Adım münazara sonrası diyalog oturumu: Bu oturumda takımlar birbirlerini ve süreci değerlendirir. İş birlikleri ve yeni iletişim ağları kurulur.

Summer Competition - Yaz Yarışması (3rd Online Euro-Med Debate Competition)

Toplamda 64 Takımın katılacağı programın tüm faaliyetleri çevrim içi olarak düzenlenecektir. Üçüncüsü düzenlenen etkinlikte takımlar Avrupa ve Akdeniz Ülkelerinden seçilecektir. Etkinlik 1 ay sürecektir. Etkinliğe katılan tüm bireylere Avrupa Komisyonu tarafından üretilen ve tüm AB hareketlilik programlarında geçerli olan rozetler verilecektir.

Yarışmanın diyalektik tartışmaları, pandemi ve pandemi sonrası sorunlar, çevrimiçi öğrenme, bölgesel güvenlik, iklim değişikliği, insan hakları, demokrasi ve daha fazlası gibi güncel bölgesel ve uluslararası etkinlikler etrafında şekillenecektir.

Program faaliyetlerinin hedef kitlesi 18-30 yaş arasındaki gençler ve gençlik çalışanları ve gençlik liderleridir. Programa her ülkeden 2 takım katılabilmektedir.

Yarışma Tanıtım filmi : https://www.youtube.com/watch?v=V_DUDybuT2I

Yarışmada, her grup için 1 lider, 6 katılımcı (2 gözlemci) yer alacak. Projenin yerel(ulusal) ve uluslararası tüm aşamaları çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir. Yerel eğitime katılan tüm katılımcılara derneğimiz tarafından katılımcı sertifikası verilecektir. Yarışma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yerel eğitim sırasında aktarılacaktır.

1. Grup yerel eğitimi Türkçe 2. Grup yerel eğitimi İngilizce olacaktır. Her iki grup için diğer faaliyetler İngilizce olacaktır.

Lütfen başvurunuz sırasında tüm tarihleri dikkate alarak başvurunuzu gerçekleştiriniz.

Faaliyet Programı;
1. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 25/07/2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 08/08/2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 22/08/2020- 4 saat(10.00 -14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 28/08/2020 - 3 saat(10.00 - 13.00)

2. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 01/08/2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 11/08/2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 22/08/2020- 4 saat(10.00 -14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 04/09/2020 - 3 saat(10.00 - 13.00)

Projeye aşağıdaki koşulları sağlayan veya kabul eden gençler başvuru yapabilirler. Lütfen bu koşulları sağlamıyor veya kabul etmiyorsanız başvuru formunu doldurmayınız!

 • *18-30 yaş aralığında olmak;
 • *Proje konusuna ilgi ve motivasyonu yüksek olmak;
 • *Savunuculuk hakkında daha fazla bilgi edinmeye istekli olmak;
 • *Takım çalışmasına uyumlu olmak;
 • *Açık fikirli, yeniliklere, paylaşıma ve öğrenmeye açık olmak;
 • *İngilizce bilgisi temel düzeyde olmak(Kendini İngilizce ifade edebilen);
 • *Proje sonunda blog/film, rapor hazırlamayı kabul etmek;
 • *Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştırmaya gönüllü olmak;
 • *Faaliyetlere tam katılım sağlamayı taahhüt etmek;
 • *IYACA ile katılım/öğrenme sözleşmesi imzalamayı kabul etmek;
 • *Proje öncesi faaliyetlere yönelik hazırlıkları özenli ve düzenli bir şekilde yapmayı kabul etmek;
 • *Tüm proje faaliyetlerine özenli bir şekilde katılmayı ve takım liderinin vereceği tüm görevleri eksiksiz olarak faaliyet takvimine uygun olarak yerine getireceğini kabul etmek;
 • *Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Coğrafi ve Eğitimsel sebeplerle imkânı kısıtlı olmak tercih/öncelik sebebi olabilir.

Proje kapsamında hiçbir maddi destek ve bütçe kalemi tanımlanmamıştır. Bu nedenle katılımcılara her hangi bir maddi destek sağlanmayacaktır. Ancak ulaşım ve (gerekliyse) konaklama masrafını karşılaması koşulu ile ihtiyacı olan katılımcılara ücretsiz olarak ekipman (bilgisayar, kulaklık, not defteri vb.) ve internet bağlantısı sağlanacaktır. Tüm bu destek dernek merkezinde hijyen ve Covid-19 sosyal mesafe kuralarına dikkat edilerek sağlanacaktır.

Projede aktif olarak yer alabilecek, kendini geliştirmek isteyen, farklı toplumlardan gençlerle bilgi, beceri ve yeteneklerini paylaşmak ve öğrenmek isteyen gençler aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvurusunu yapabilirler.
Son başvuru tarihi: 10.08.2020 saat 18.00’dır.
Başvuru sonuçları tüm katılımcılara mail ile bildirilecektir.

Comments are closed.