PUSULA İLE İNSAN HAKLARINI KEŞFETMEK

14 Ağustos 2021, Comments 0

Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği (IYACA) gençlerin insan hakları konusunda yeterliliklerini geliştirmek için, Avrupa Konseyi "Demokrasi için Gençlik" programı kapsamında 27 Eylül - 02 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara'da "Pusula ile İnsan Haklarını Keşfetmek" isimli ulusal insan hakları eğitim kursunu düzenleyecek .

Gençlerin ve gençlik örgütlerinin haklarına erişmelerine destek olmak ve insan hakları ve vatandaşlık eğitimini savunmak amacıyla Avrupa Konseyi (Council of Europe - CoE) Gençlik Birimi tarafından desteklenen program 5 gün sürecek, katılımcılar insan hakları eğitimi faaliyetlerini hazırlamak ve sunmak için yetkinliklerini geliştirecekler ve gençlik çalışmalarında insan hakları eğitimiyle için savunuculuk yapabilecekler.

İnsan hakları eğitiminin gençlik çalışmaları ve gençlik politikasının ana akımına dahil edilmesini teşvik eder. Program, resmi olmayan öğrenim yoluyla insan hakları eğitimi için ana kavramsal ve pratik kaynak olarak gençlerle insan hakları eğitimi kılavuzu Pusula(Compass) etrafında inşa edilmiştir.

Türkiye genelinden toplam 25 katılımcı yer olacak ve eğitim kursu gençlik çalışanlarına, gençlik liderlerine, öğretmenlere, insan hakları aktivistlerine, gençlere ve gençlik alanındaki diğer topluluk temsilcilerine yönelik olacak. Eğitim süresince katılımcılar insan hakları konusundaki yetkinliklerini geliştirecek ve pusula kılavuzundaki bazı yöntemleri uygulama şansına sahip olacaklardır.

Eğitim Pusula insan hakları kılavuzuna temel alarak yaygın eğitim metotlarıyla gerçekleştirlecektir; Bunlar; grup çalışmaları, tartışmalar, açıklama alıştırmaları, simülasyonlar, bireysel ve grup yansımaları, etkileşimli atölye çalışmaları ve öz değerlendirme yöntemleridir. Katılımcılar, eğitim sonunda Avrupa Konseyi ve IYACA tarafından hazırlanmış katılım sertifikası alacaklar.

Eğitimin Adı: "Pusula ile İnsan Hakları Keşfetmek"
Eğitim tarihleri: 27/09/2021- 02/10/2021
Eğitim Kursu çalışma dili: Türkçe
Yer: Ankara.

Eğitim Kursunun Amacı, gençlerin insan haklarını savunan çoğaltıcılar olmalarını sağlamak için yaygın eğitim yöntemlerinin uygulanması yoluyla, insan hakları konusunda yeterliliklerini geliştirmektir.

Projenin Hedefleri:

 • *İnsan haklarını ve gündelik hayatta uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak,
 • *İnsan hakları eğitimi ve demokratik vatandaşlık eğitimi konseptleri konusunda farkındalık yaratmak,
 • *Katılımcıların Pusula'yı insan hakları eğitimini teşvik etmek için bir araç olarak kullanma yeterliliklerini geliştirmek,
 • *Katılımcılara insan haklarının uygulanmasını ve savunuculuğunu desteklemek için ilgili mekanizma ve araçları tanıtmak,
 • *Katılımcıların küresel düzeyde çağdaş insan hakları kavramı, kurumları ve temel belgeleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak,
 • *Katılımcılara, Türkiye'de insan haklarının korunması ve ayrımcılığa karşı kurumsal ve yasal çerçeveyi tanıtmak,
 • *Çoğaltıcılar arasında ağ oluşturmayı ve fikir alışverişini ve iyi uygulamaları teşvik etmek,

Eğitim Kursu’na aşağıdaki koşulları sağlayan veya kabul eden gençler başvuru yapabilirler. Lütfen bu koşulları sağlamıyor veya kabul etmiyorsanız başvuru formunu doldurmayınız!!! Ailenizden, Sevgilinizden veya bir kurumdan izin almak gibi bir sorumluluğunuz varsa, önce izinlerinizi alıp sonrasında başvuru yapınız.

Katılımcı Profili;
 • *Gençlik çalışanları, Gençlik liderleri, Öğretmenler, Üniversite öğrencileri, İnsan hakları aktivistleri ve diğer topluluk temsilcileri
 • *18-35 yaş aralığında olmak
 • * İnsan Hakları konusunda çalışma yapmış veya yapmak isteyen
 • *Eğitimin tamamına eksiksiz katılmayı taahhüt etmek
 • *Eğitim kursuna katkıda bulunmak ve yüksek motivasyona sahip olmak
 • *Gelecek iş birliklerine ve takip faaliyetlerine açık olmak
 • *Projeyi bir tatil veya seyahat fırsatı olarak görmeyen
 • *Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştırabilecek
 • *Seyahat engeli olmamak
 • *Açık fikirli, yeniliklere, paylaşıma ve öğrenmeye açık olmak
 • *IYACA ile katılım/öğrenme sözleşmesi imzalamayı kabul etmek
 • *Proje öncesi faaliyetlere yönelik hazırlık yapmak
 • *Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Coğrafi ve Eğitimsel sebeplerle dezavantajlı olmak tercih/öncelik sebebi olabilir.

İnsan Hakları Eğitim kursu programına katılacak tüm katılımcıların konaklama, yemek masrafları Avrupa Konseyinin desteği ile karşılanacaktır. Konaklama yapılan otelde tüm eğitimler gerçekleştirilecektir.

Eğitim kursuna 15 genç Ankara dışından ve 10 kişi Ankara içinden seçilecektir. Ankara dışından gelecek katılımcıların seyahat masrafları var olan bütçe doğrultusunda karşılanacaktır. Seyahat masrafları için öncelik otobüs ve tren kullanılacak olmakla birlikte mesafe ölçüsünde uçak kullanılacaktır.

Konaklama Ankara ilinde eğitim standartlarına uygun bir otelde olacak ve katılımcılar 2 veya 3’er kişilik odalarda konaklayacaklar.

Seyahat konusunda seçilen katılımcılarla birebir iletişime geçilecektir.

Projede aktif olarak yer alabilecek, tüm oturumlara eksiksiz katılabilecek, kendini geliştirmek ve eğitimin konusuyla ilgilenen, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, paylaşmak ve öğrenmek isteyen gençlik çalışanları, liderler, öğretmenler ve gençler aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvurusunu yapabilirler.

Başvuru formuna ek olarak ek form, belge talep edilebilir veya mülakat yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 30.08.2021 saat 17.00’dır.

Başvuru sonuçları 03.09.2021 tarihinde tüm katılımcılara mail yoluyla bildirilir.

Comments are closed.