Virtual Exchange on Advocacy

12 Temmuz 2019, Comments 0

Uluslararası Gençlik Çalışmaları Merkezi Derneği (IYACA) Erasmus Plus Virtual Exchange Projesi kapsamında Anna Lindh Vakfı(ALF) iş birliğinde savunuculuk temalı yerel eğitimler düzenleyecek ve uluslar arası düzeyde münazaa faaliyetleri gerçekleştirecektir. Proje 30 Mayıs 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Toplamda 120 kişilik yerel eğitim düzenlenecektir. Bu eğitimlerde oluşturulacak takımlar aracılığı ile toplam 50 kişi takım lideri, konuşmacı veya gözlemci olarak IYACA adına uluslararası münazara etkinliklerine dahil edilecektir. Faaliyet sonunda tüm katılımcılara Avrupa Komisyonu tarafından tanınan ve tüm değişim projelerinde geçerli olacak bir rozet verilecektir.

Proje Yeri: Tüm faaliyetler çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Proje faaliyetlerinin hedef kitlesi 18-30 yaş arasındaki gençler ve gençlik çalışanlarıdır. Projenin amacı gençler arasındaki karşılıklı anlayışı ve diyaloğu geliştirmek ve gençlerin beceri gelişimini desteklemektir. Program gençleri günümüzün küreselleşen dünyasında başarılı olmaları için gereken eleştirel düşünme, kültürlerarası iletişim, empati, medya ve dijital okuryazarlık gibi becerilerle donatmaktadır.

Proje faaliyetleri 4 aşamadan oluşmaktadır.
1. Takım Liderleri Eğitimi: Erasmus Plus Virtual Exchange Advocacy Training ekibi tarafından düzenlenecektir. Eğitim takvimine göre belirli günlerde İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak düzenlenecektir. Eğitim toplam 6 saat (1 tam gün) sürmektedir. Eğitimin genel olarak Erasmus Pus Virtual Exchange Programının yapısının tanıtılması; çevrim içi münazaralar ve münazara sonrası tartışma oturumlarının organize edilmesi; münazara takımının oluşturulması, münazara yönetim becerilerini içerecektir. Eğitim sonunda takım liderleri kendi ekiplerini oluşturarak uluslararası çevrim içi münazara etkinliğine katılacaktır.
2. Yerel Eğitimler: Takım liderleri eğitimini başarı ile tamamlayan liderler tarafından kendi münazara ekibini oluşturması amacıyla düzenlenecektir. Takım liderleri eğitimini takip eden hafta içerisinde gerçekleşecektir. Eğitimin tarihi IYACA tarafından ilan edilecektir. Eğitim toplam 4 saat sürecektir. Eğitimin içeriği genel olarak Erasmus Pus Virtual Exchange Programının yapısının tanıtılması; çevrim içi münazaralar ve münazara sonrası tartışma oturumlarının organize edilmesi; münazara takımının oluşturulması; münazara yönetim becerilerini içerecektir. Eğitim sonunda oluşturulan takımlar uluslararası çevrim içi münazara etkinliğine katılacaktır.
3. Uluslararası Çevrim İçi Münazara: Erasmus Plus Virtual Exchange Advocacy Training projesine katılım gösteren kuruluşların oluşturduğu takımlar arasında düzenlenecektir. Takım liderleri eğitiminden sonra gerçekleşecektir. Münazaranın konusu takımlar tarafından belirlenecektir. Münazara takım liderleri tarafından yönetilecektir. Oturum 4 saat sürecektir. Etkinlik sonunda takımların öğrenme süreçlerini değerlendirmek üzere anket çalışması yapılacaktır.
4. Münazara Sonrası Değerlendirme Oturumları: Uluslararası çevrimiçi münazara etkinliğinden 1 hafta sonra düzenlenecektir. Takımlar birbirleri ile tanışarak değerlendirme yapacaktır. Oturum 3 saat sürecektir. Oturum sonunda katılımcılara anket uygulanacak ve rozetleri takdim edilecektir.

Not: Yukarda belirtilen 4 aşamalı eğitim ve faaliyet döngüsü aylık olarak yürütülecek ve proje boyunca 7 kez tekrar edilecektir.

Projede, toplam 7 farklı grup yer alacak. Yerel toplantılarda 20 katılımcı, uluslararası toplantılarda seçilecek her grup için 1 lider, 6 katılımcı ve 2 gözlemci çevrimiçi toplantılara katılacak. Projenin yerel(ulusal) ve uluslararası tüm aşamaları çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Faaliyet Programı;
1. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 30 Mayıs 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 7 Haziran 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 12 Haziran 2020 - 4 saat(10.00 -14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 19 Haziran 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

2. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 27 Haziran 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 03 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 11 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 25 Temmuz 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

3. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 27 Haziran 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 04 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 17 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 24 Temmuz 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

4. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi : 27 Haziran 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 05 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 18 Temmuz 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 25 Temmuz 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

5. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi: 19 Eylül 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 26 Eylül 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 03 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 17 Ekim 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

6. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi: 10 Ekim 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 17 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 24 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 07 Kasım 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

7. Grup;
*Takım Liderleri Eğitimi: 10 Ekim 2020 - 6 saat(10.00 - 16.00)
*Yerel (Ulusal) Eğitim : 18 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Uluslararası Değişim (Münazara) : 31 Ekim 2020 - 4 saat(10.00 - 14.00)
*Diyalog Toplantısı(Değerlendirme) : 07 Kasım 2020 - 3 saat(11.00 - 14.00)

Projeye aşağıdaki koşulları sağlayan veya kabul eden gençler başvuru yapabilirler. Lütfen bu koşulları sağlamıyor veya kabul etmiyorsanız başvuru formunu doldurmayınız!

 • *18-30 yaş aralığında olmak;
 • *Proje konusuna ilgi ve motivasyonu yüksek olmak;
 • *Savunuculuk hakkında daha fazla bilgi edinmeye istekli olmak;
 • *Takım çalışmasına uyumlu olmak;
 • *Açık fikirli, yeniliklere, paylaşıma ve öğrenmeye açık olmak;
 • *İngilizce bilgisi temel düzeyde olmak(Kendini İngilizce ifade edebilen);
 • *Proje sonunda blog/film, rapor hazırlamayı kabul etmek;
 • *Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştırmaya gönüllü olmak;
 • *Faaliyetlere tam katılım sağlamayı taahhüt etmek;
 • *IYACA ile katılım/öğrenme sözleşmesi imzalamayı kabul etmek;
 • *Proje öncesi faaliyetlere yönelik hazırlıkları özenli ve düzenli bir şekilde yapmayı kabul etmek;
 • *Tüm proje faaliyetlerine özenli bir şekilde katılmayı ve takım liderinin vereceği tüm görevleri eksiksiz olarak faaliyet takvimine uygun olarak yerine getireceğini kabul etmek;
 • *Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Coğrafi ve Eğitimsel sebeplerle imkânı kısıtlı olmak tercih/öncelik sebebi olabilir.

Proje kapsamında hiçbir maddi destek ve bütçe kalemi tanımlanmamıştır. Bu nedenle katılımcılara her hangi bir maddi destek sağlanmayacaktır. Ancak ulaşım ve (gerekliyse) konaklama masrafını karşılaması koşulu ile ihtiyacı olan katılımcılara ücretsiz olarak ekipman (bilgisayar, kulaklık, not defteri vb.) ve internet bağlantısı sağlanacaktır. Tüm bu destek dernek merkezinde hijyen ve Covid-19 sosyal mesafe kuralarına dikkat edilerek sağlanacaktır.

Projede aktif olarak yer alabilecek, kendini geliştirmek isteyen, farklı toplumlardan gençlerle bilgi, beceri ve yeteneklerini paylaşmak ve öğrenmek isteyen gençler aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvurusunu yapabilirler.
Başvuru sonuçları tüm katılımcılara mail ile bildirilecektir.

Comments are closed.